Церовец

На около 40 км от гр. Русе, разположено на пътя Русе-Попово в края на красива долина на един от притоците на р. Мали лом. Заобиколено от дъбови и борови гори село Церовец е чудесно кътче за отмора с чистия си въздух и чудна природа.

КМЕТСТВО ЦЕРОВЕЦ
7083 с.Церовец, общ.Иваново, обл.Русе,
ул."Ал.Стамболийски" № 2
тел. :08167/22-80
Е-mail: kmetstvocerovec@abv.bg

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК:  
ГАЛЕНА БАНЕВА     


м. тел. :0877722511
ст. тел. :08167/22-80
                        

Полезна информация:

Население:  160 жители

Инфраструктура:
- Улична мрежа: 10 км
- Ел и ВиК мрежа: изцяло водоснабдено и електрифицирано
- Телекомуникации: изградена е 100 % телефонна мрежа, GSM мрежата е с ограничен обхват  , няма интернет мрежа
- Поща: тел. 08167/222
-Транспорт: пътна връзка с гр.Русе и с.Иваново

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:
- Природни обекти
- самото разположение на селото по красивата долина на един от притоците  на р. Мали лом с  прелестната флора и фауна, представена от различни растителни и животински видове само по себе си е един природен обект. 
Култура и образование:
- Читалище "Георги Бенковски"- развива всестранна дейност, с библиотека.
- Училището и детската градина са закрити след 1989 г. 

Отдих и туризъм: 
- Селски туризъм "ЕТ Ганея"