Общинска администрация Община Иваново

тел. - централа                     08 116/ 22 53
секретар на Община           08 116/ 27 15
ГРАО                                         08 116/ 22 55
Счетоводство                         08 116/ 22 70
Туристически център            08 116/ 22 85
Дежурен                                   08 116/ 27 71

факс:  08 116/ 28 70

e-mail – община:                   obshtina@ivanovo.bg
e-mail – Общински съвет:    obs@ivanovo.bg


Адрес:                                  
с. Иваново, област Русе,                                             
ул.”Олимпийска” №75
ПК 7088