2083 Издаване на виза за проектиране

Правно основание за предоставяне

Чл. 140 от ЗУТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление

Приложение № 1 към чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ

Приложение № 2 към чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ

Приложение № 3 към чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ

Приложение № 4 към чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни 40.00 лв.

 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF