2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

Правно основание за предоставяне

Чл. 35, aл. 1, т. 6 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен превоз на пътници и товари 


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена   Изчислява се


Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF