Изработване на нова табела за категорийната символика при захабяване на издадената

Правно основание за предоставяне

Чл. 10 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

 


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена  

съгласно Тарифа за таксите,
които се събират по Закона за туризма


Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF