Процедура за одобряване на ПУП на основание чл. 135а, ал. 1 от ЗУТ

Правно основание за предоставяне

Чл. 135а, ал. 1 от ЗУТ


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 60 дни 120.00 лв.
 

Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF