Справки за получени писмени становища по време на Обществените обсъждания по програма "Fast Danube"

 

С цел довеждане на информацията до гражданите, може да се запознаете с проведените Обществени обсъждания на Докладите по ОВОС по програма "Fast Danube" в приложените файлове:

Приложение 1, Приложение 2.