Новини

Търг на отдаване на пасища, мери и ливади на животновъди и лица, поемащи задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

Търг на отдаване на пасища, мери и ливади на животновъди и лица, поемащи задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Нисово на 14.07.2020 г. от 08:30 ч. до 09:30 ч.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-455/01.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 13 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Променен телефон за сигнализиране на РДГ-Русе в случай на възникнал горски пожар

Пълна информация
Обявление 26

Обявление № 26/03.06.2020 г

Пълна информация
Обявление 34

Обявление № 34/07.06.2020

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 451/09.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-455/13.07.2020 г.))

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

Пълна информация
Анализ от анкетно проучване

Анализ от анкетно проучване

Пълна информация