Новини

ЕТНО РИТМИ 2021 – VI международен фолклорен фестивал в к.к. „Зл. пясъци”

ЕТНО РИТМИ 2021 – VI международен фолклорен фестивал в к.к. „Зл. пясъци”

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Приемане на инертни отпадъци за оползотворяване на съществуваща площадка за третиране на отпадъци" с местоположение: ПИ 84049.166.369 в землището на село Щръклево

Възложител: "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ" ЕООД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Пасища, мери и ливади - разпределение 2021/2022

Пасища, мери и ливади - разпределение 2021/2022

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-92/01.03.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

За изменение на Заповед № РД-09-750/21.12.2020 г., изм. и доп. със Заповеди № № РД-09-8/15.01.2021 Г., РД-09-39/29.01.2021 Г. и РД-09-61/15.02.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Открита процедура за подбор на Доброволци

в „Доброволно общинско формирование за предоставяне или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Иваново, област Русе“

Пълна информация