Новини

Обявление за прием на документи

от кандидати за потребители на персонални грижи, предоставяни в домашна среда по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Пълна информация
Ръководството на община Иваново ви кани

Тържествено честване на Националния празник на Република България

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение

"Провеждане на редовно археологическо проучване на некропола на римската крепост Тримамиум, местност "Стълпище", село Мечка, община Иваново през 2020 г.", Възложител: Регионален исторически музей - Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-64/17.02.2020 г.

на кмета на Община Иваново

Пълна информация
Заповед за изземване

Заповед № РД - 09 - 72

Пълна информация