Новини

Въведени противоепидемични мерки на територията на Област Русе

Заповед РД-01-287/27.10.2020 г. на Директора на Регионална здравна инспекция - Русе

Пълна информация
Заповед № РД-09-654/28.10.2020 г. на Кмета на Община Иваново

Въведени противоепидемични мерки, във връзка със Заповеди на РЗИ-Русе и Министерство на здравеопазването

Пълна информация
Заповед № РД-09-649/23.10.2020 г. на Кмета на Община Иваново

Въведени временни противоепидемични мерки от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

Пълна информация
Удължаване на срока на Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г."

Съобщение

Пълна информация
Заповед № РД-09-639/22.10.2020 г. на Кмета на Община Иваново

Въведени противоепидемични мерки за периода 22.10.2020 - 30.11.2020

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация