Новини

Увеличен риск от възникване на пожари в земеделските земи и горите

на територията на община Иваново

Пълна информация
Търг пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - 2021

Търг пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ - 2021

Пълна информация
ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" СВИЛЕНГРАД 2021

ПЕТНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "ПЕСНИ И ТАНЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ" СВИЛЕНГРАД 2021

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Десети Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино

Десети Юбилеен Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие Неделино

Пълна информация