Новини

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Иваново

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2022 г. на Община Иваново

Пълна информация
Предоставяне на информация за изискванията при предоставяне на подслон на граждани на Украйна

Предоставяне на информация за изискванията при предоставяне на подслон на граждани на Украйна

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация