Новини

Заповед № РД-09-141/31.03.2022 г. на Кмета на Община Иваново

Заповед № РД-09-141/31.03.2022 г. на Кмета на Община Иваново

Пълна информация
Процедура за приемане и обучение на деца и ученици от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Процедура за приемане и обучение на деца и ученици от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища

Пълна информация
Указание за хранене на лица над 18 г.

Указание за хранене на лица над 18 г., разработено от МЗ, НЦОЗА и БАБХ

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-121/21.03.2022 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-623/29.11.2021 г., изм. и доп. със Заповеди № № РД-09-635/03.12.2021 г., РД-09-40/04.02.2022 г., РД-09-41/07.02.2022 г., РД-09-83/24.02.2022 г., РД-09-86/28.02.2022 г.

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоматизирана торовнасяща система за 20 дка круши и 25 дка череши в поземлени имоти в село Иваново"

Възложител: ЗП Николай Ненов

Пълна информация
Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна

Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна

Пълна информация