Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на obezopasqwaneобезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на участък от 4,00 км общински път RSE 2100..."

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Забрана за предоставяне на експресни и бързи услуги

Забрана за предоставяне на експресни и бързи услуги от категория "Устройство на територията, строителство и кадастър"

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,300 км общински път RSE 1101..."

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация