Новини

Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Спортна площадка - игрище за мини футбол, находящо се в УПИ I-281, кв. 34, село Пиргово

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
СЪС ЗВУК НА СИРЕНИ НА 2 ЮНИ ПОЧИТАМЕ ПАМЕТТА НА ХРИСТО БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ!

от 12:00 ч. до 12:02 ч.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-198/16.05.2022 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

за настъпване на етап “восъчна зрялост” на житните масиви в землищата на населените места в Община Иваново

Пълна информация
Проект на Програма за управление на отпадъците на Община Иваново за периода 2022-2028 г.

Осигурен 30-дневен обществен достъп

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ФЕСТИВАЛ НА ОБРЕДНИТЕ ХЛЯБОВЕ

Фестивалът има конкурсен характер

Пълна информация