Новини

Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Възложител: "ИРИС" АД

Пълна информация
Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите

Срок: 28 ноември 2022 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Покана за обучение по селски туризъм - 25 и 26 октомври 2022 г.

Покана за участие на представители на селския туризъм и собственици на къщи за гости

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Възможни смущения в електрозахранването

Възможни смущения в електрозахранването

Пълна информация