Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прием на заявления за подпомагане

Прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Пълна информация
Временни смущения в електрозахранването

Смущения в електрозахранването, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Титуляр: Община Иваново

Пълна информация
Прием на заявления за подпомагане

Прием на заявления за подпомагане по схема за Държавна помощ "Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна" за 2022 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация