Новини

Покана информационна среща по отворена процедура за ИТИ

Покана информационна среща по отворена процедура за ИТИ

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Пълна информация
Община Иваново сключи договор с изпълнител за доставка на нов автомобил по Проект „Закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж в Община Иваново“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика

ОБЩИНА ИВАНОВО СКЛЮЧИ ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА НОВ ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ: „ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ИВАНОВО“, ФИНАНСИРАН ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“

Пълна информация
Възможности за обучение в Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино, област Враца

Възможности за обучение в Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино, област Враца

Пълна информация
ТЕХНИЧЕСКО ОБНОВЯВАНЕ !!!

ТЕХНИЧЕСКО ОБНОВЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация