Новини

Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Пиргово, община Иваново, област Русе.

Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-14 от 25.01.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизи

Пълна информация
Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираната територия на с. Щръклево, община Иваново, област Русе.

Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-13 от 25.01.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизи

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Щръклево

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в района на с. Щръклево

Пълна информация
ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА 16.02.2024 г. !!!

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Пълна информация
Планови прекъсвания на електрозахранването

Планови прекъсвания на електрозахранването

Пълна информация
Планови прекъсвания на електрозахранването

Планови прекъсвания на електрозахранването

Пълна информация
Планови прекъсвания на електрозахранването

Планови прекъсвания на електрозахранването

Пълна информация