Новини

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НАСРЕД МЕГДАНА В АРБАНАСИ” 2021

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „НАСРЕД МЕГДАНА В АРБАНАСИ” 2021

Пълна информация
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води

Заявител: "ТЕРРА ГЛОУБ" ЕООД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-170/09.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването , поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-156/31.03.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Забрана за ползване на плувни басейни до установяване готовността им съгласно Наредбата за водноспасителна дейност

Пълна информация
Заповед № РД-09-164/01.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в горските територии

Пълна информация