Новини

ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ

с. Красен, с. Щръклево

Пълна информация
Пръскане срещу комари по поречието на река Дунав

Пръскане срещу комари

Пълна информация
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

Пълна информация
ОБЯВЛЕНИЕ

по Проект "Патронажна грижа в община Иваново"

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-468/16.07.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-509/31.07.2020 г.)

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново до 31 юли 2020 г. - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-469/16.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-510/31.07.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 31 юли 2020 г.

Пълна информация
Обръщение от семейството по случай кончината на Игнат Канев

Обръщение

Пълна информация