Новини

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Изтичане на крайния срок за подаване на заявления за вписване по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация
ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА”

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА”

Пълна информация
Заповед № РД-09-128/17.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново за изменение на Заповед № РД-09-750/21.12.2021 г., изм....(Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки COVID-19 - учебни занятия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-117/15.03.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки - COVID-19

Пълна информация
Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Приемане на инертни неопасни отпадъци на съществуваща площадка за отпадъци в село Щръклево

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация