Новини

ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-138/31.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-09-141/01.04.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново)

Заповед № РД-09-138/31.03.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. за изменение и допълнение на негова Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД

Заповед № РД-09-127/27.03.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
Заповед

Удължаване на срок

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно предложение

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение и допълнение на негова Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Епидемия от новo заболяване причинено от коронавирус (COVID-19) Какво трябва да знаете?

Пълна информация