Новини

29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

Във връзка с 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата, Община Иваново съвместно с Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ призовава всички участници в движението по пътищата към отговорно отношение на пътя!

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Профилактика

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 413/23.06.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-430/01.07.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 30 юни 2020 г.

Пълна информация
Обявление № 30

Обявление № 30/10.06.2020 г

Пълна информация
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Проведено първо заседание на Общинска преброителна комисия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № 396/13.06.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № 413/23.06.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 30 юни 2020 г.

Пълна информация
Обявление за подбор

по Проект "Патронажна грижа в община Иваново"

Пълна информация
ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ЖИВОТНОВЪДИ

Стартира процедура по отдаване под наем на пасища, мери ливади по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ

Пълна информация