Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Определяне на нова дата за провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Определяне на нова дата за провеждане на конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО КРАТКОСРОЧНИТЕ СХЕМИ НА ДФЗ

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО КРАТКОСРОЧНИТЕ СХЕМИ НА ДФЗ

Пълна информация
Европейски ден на спорта в училище – European School Sport Day 2020 г

Съобщение

Пълна информация
Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на проект за План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.

Пълна информация
Удължаване на срока на Целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация-2020 г."

Съобщение

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово на 14.09.2020 г.

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация