Новини

Уведомление за инвестиционно предложение: "Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения в село Щръклево"

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ 2022 Г.

Подготовка за годишно облагане.

Пълна информация
Данъчно - осигурителна кампания 2022 г.

Уведомяваме Ви, че започна приемането на годишни данъчни декларации за получени доходи за отчетната 2021 г.

Пълна информация
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

с. Щръклево, с. Красен, с. Сваленик 

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на Многофункционална сграда за обществена дейност в имот 501.1376, УПИ I, кв. 63, село Щръклево"

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово и с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово и с. Мечка, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация