Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-41/07.02.2021 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-623/30.11.2021 г., изм. и доп. със Заповеди № № РД-09-09-635 и РД-09-40/04.02.2022 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-40/04.02.2021 г. на Кмета на Община Иваново

За изменение на Заповед № РД-09-623/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД-09-09-635, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Община Иваново за периода от 01.12.2021 г. до 31.03.2021 г.

Пълна информация
Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД

Пълна информация
Предстоящо заседание на Висш експертен екологичен съвет, на което ще бъде разгледан проект на План за управление на Природен парк "Русенски Лом"

Съобщение по чл. 60, ал. 2 от Закона за защитените територии

Пълна информация
Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително сбиране”

Няма да работи с граждани на 04 февруари 2022 г. поради технически причини.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация