Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Указания, относно регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на граждани

Срок: 28 ноември 2022 г.

Пълна информация