Обяви и съобщения

От 03 до 13 април 2023 г. - Прием на заявления по държавна помощ " Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна". Повече информация тук.


 От 27 март 2023 стартира прием на заявления по схемите за подпомагане: "Помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине" и "Помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици". Повече информация тук.


    От 6 март до 9 юни 2023 г. - прием на заявления по схемата за подпомагане "Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховка на селскостопанска продукция"/Указания за прилагане на схемата тук

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - ЖИВОТНОВЪДИ

Прием на заявления за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2023/2024 г.

      Съобщение във връзка с ежегодната проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади.