Обяви и съобщения

24.04.2024  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ,

                  Установено нападение на Марокански скакалец в област Кърджали, за повече информация тук.  


08.01.2024  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - ЖИВОТНОВЪДИ. 

                  Съобщение във връзка с ежегодната проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади по чл. 37м от ЗСПЗЗ.


На 16.11.2023 г. (четвъртък) от 11,00 часа в заседателната зала на Община Иваново, ул."Олимпийска" №75, ет.3, Общински съвет ще проведе учредително заседание при следния дневен ред

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СЛЪНЧОГЛЕД

Стартира прием на заявления за подпомагане а земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед. За повече информация натиснете тук. 


Изготвени предварителни регистри на ползвателите на земеделски земи за землищата на Община Иваново


КАМПАНИЯ "ДА СПРЕМ АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ" 2023  

             Във връзка с писмо вх. №531925-96/05.07.2023 г. от Националното сдружение на общините на Република България (НСОРБ), относно ежегодната кампания на Европейския орган за безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете, община Иваново уведомява всички заинтересовани лица - животновъди, отглеждащи свине във ферми и дворове-тип "лично стопанство, че на адреса на Европейския орган за безопасност на храните са налични материали на български език относно симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/. Достъпни и адаптирани за България видеоматериали, относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g


На вниманието на земеделските стопани - Установен засилен летеж от второ поколение на ливадна пеперуда по люцерна в различни райони на област Русе

 Повече информация тук.

Приложения


От 03 до 13 април 2023 г. - Прием на заявления по държавна помощ " Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделските стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна". Повече информация тук.


 От 27 март 2023 стартира прием на заявления по схемите за подпомагане: "Помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине" и "Помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици". Повече информация тук.


    От 6 март до 9 юни 2023 г. - прием на заявления по схемата за подпомагане "Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховка на селскостопанска продукция"/Указания за прилагане на схемата тук

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - ЖИВОТНОВЪДИ

Прием на заявления за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 2023/2024 г.

      Съобщение във връзка с ежегодната проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади.