Новини

Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването

Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването в Община Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация
Изтекъл краен срок за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия

В Община Иваново няма да се образува секция с подвижна избирателна кутия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г. на Кмета на Община Иваново (Отм. със Заповед № РД-09-151/31.03.2021 г.)

Въведени противоепидемични мерки на територията на Община Иваново - COVID-19

Пълна информация