Новини

Съобщение

Съобщение по Проект "Патронажна грижа в Община Иваново"

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Пълна информация
Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново" се удължава до 31.08.2020 г.

Проект "Целево подпомагане с топъл обяд в Община Иваново" се удължава до 31.08.2020 г.

Пълна информация
Обявление 37

Обявление № 37/ 03.08.2020 г.

Пълна информация
Обявление 38

Обявление № 38/03.08.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-515/05.08.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 5 август до 31 август 2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-509/31.07.2020 г. на Георги Миланов, Kмет на Община Иваново

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Иваново до 31 август 2020 г. - правила за хигиена и дезинфекция, мерки при работа с клиенти, носене на маски и др.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-510/31.07.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със ЗАПОВЕД № РД-09-515/05.08.2020 г.)

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново до 31 август 2020 г.

Пълна информация