Новини

Възможност за кандидатстване по процедура на ЦЕИ

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) стартира възможност за кандидатстване по процедура за отпускане на финансова помощ за проектни предложения в областта на здравеопазването, образованието и подкрепа на бизнеса.

Пълна информация
ЗАПОВЕД

Заповед № РД-09-141/01.04.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Заповед № РД-09-140/01.04.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
Писмо от министъра за здравеопазването

Препоръка за носене на предпазни маски

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. за изменение и допълнение на негова Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-138/31.03.2020 г. (отменена със Заповед № РД-09-141/01.04.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново)

Заповед № РД-09-138/31.03.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД на министъра на здравеопазването

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. за изменение и допълнение на негова Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

Пълна информация