Декларации по ЗПК

 

Образци на декларации по Закона за противодействие на корупцията.
Заповед за утвърждаване образци на декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията.
ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за лице на служебно правоотношение
ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за лица на трудово правоотношение
ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за заместник-кмет на община, секретар на община и кметски наместник
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 1, т. 3 от ЗПК за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост

Регистър на декларациите по ЗПК - 2023 г. 

2023 г.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2023 г. - Архив

Списък на лицата, който не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

2022 г.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2022 г.

Списък на лицата, който не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

 

2021 г. 

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2021 г.

Списък на лицата, който не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

2020 г.

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2020 г.
Списък на лицата, който не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

 2019

Декларации

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 - II част от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Регистър на декларациите в Общинска администрация Иваново, с.Иваново - 2018  и 2019 г.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

Списък на лицата, който не са подали декларации по чл.35, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:


Антоанета Владимирова
Атанаска Ганева
Бисерка Коева
Венета Петрова
Веселка Драшкова
Галена Банева
Галина Иларионова
Галина Мирчева
Галина Шенкова
Галинка Кирилова
Даниел Димитров
Даринка Желева
Десислава Славова
Десислава Стоянова
Диана Тодорова
Ивелина Лозанова
Ивелина Николова
Иво Данев
Илияна Кунчева
Йоана Стоянова
Йорданка Иванова
Йорданка Савчева
Корнелия Йорданова
Любка Стоянова
Мариана Драшкова
Марина Накова
Милена Минкова
Петранка Драганова
Поли Ламбова
Полина Иванова
Ценка Парашкевова


Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кметове
1. Георги Миланов
2. Пламен Дончев
3. Цветелина Михайлова
4. Валентин Великов
5. Николай Димков
6. Илиян Бодуров
7. Йорданка Чурова
8. Ивелин Илиев
9. Михаил Маринов
10. Татяна Тодорова
11. Йорданка Бригова
12. Атанас Атанасов 

Общинска администрация  
Аделина Ангелова
Ангел Антонов
Анка Георгиева
Антоанета Владимирова
Бейтула Палабуйков
Бисерка Борисова
Валентин Дочев
Ваня Лазарова
Василка Григорова
Венета Петрова
Веселка Драшкова
Виктория  Донева-Георгиева
Виктория Ябанджиева
Галина Дочева Николова
Галина Иларионова
Галина Мирчева
Галина Шенкова
Галинка Ангелова
Галинка Кирилова
Галя Павлова
Даниел Димитров
Дарина Дончева
Дарина Желева
Десислава Николаева
Десислава Славова
Десислава Стоянова
Дешка Циркова
Димитрина Цанева
Димитринка Недялкова
Драгомир Драганов
Драгомир Стефанов
Елена Карабакалова
Иван Рачев
Ивелина Лозанова
Ивелина Панчева
Ивелина Петрова
Иво Данев
Илияна Илиева
Илияна Николова
Йоана Стоянова
Йордан Казаков
Йорданка Бригова
Йорданка Иванова
Йорданка Савчева
Корнелия Йорданова
Кристиян Илиев
Кръстинка Попова
Магдалена Фъшкова
Мариана Драшкова
Милена Пенчева
Милчо Христакиев
Мирена Трофилова
Невелина Петрова
Николина Бодурова
Радка Александрова
Ралица Николова
Ренгинар Раимова
Себиле Фейзова
Станислав Пенев
Стефан Тодоров
Стефка Борисова
Стефчо  Вълчев
Стоян Димитров
Таня Иванова
Тодорка Митева
Христинка Кожухарова