Декларации по ЗПКОНПИ

Образци на декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за лице на служебно правоотношение
ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение
ДЕКЛАРАЦИЯ за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община, секретар на община и кметски наместник
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията за несъвместимост

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Аделина Ангелова
Антоанета Владимирова
Атанаска Ганева
Бисерка Коева
Венета Петрова
Веселка Драшкова
Виктория Пенчева
Виктория Ябанджиева
Галена Банева
Галина Иларионова
Галина Мирчева
Галина Николова
Галина Шенкова
Галинка Кирилова
Даниел Димитров
Даринка Желева
Десислава Славова
Десислава Стоянова
Диана Тодорова
Димитринка Недялкова
Елена Данева
Ивелина Лозанова
Ивелина Николова
Ивелина Панчева
Ивелина Петрова
Иво Данев
Илияна Кунчева
Илияна Николова
Йоана Стоянова
Йорданка Иванова
Йорданка Савчева
Корнелия Йорданова
Любка Стоянова
Мариана Драшкова
Марина Накова
Милена Минкова
Мирена Трофилова
Нивелина Кръстева
Петранка Драганова
Поли Ламбова
Полина Иванова
Ралица Николова
Ренгинар Раимова
Станислав Пенев
Ценка Парашкевова
Цона Георгиева

Списък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ в срок - няма лица

Декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Кметове
1. Георги Миланов
2. Пламен Дончев
3. Цветелина Михайлова
4. Валентин Великов
5. Николай Димков
6. Илиян Бодуров
7. Йорданка Чурова
8. Ивелин Илиев
9. Михаил Маринов
10. Татяна Тодорова
11. Йорданка Бригова
12. Атанас Атанасов 

Общинска администрация  
Аделина Ангелова
Ангел Антонов
Анка Георгиева
Антоанета Владимирова
Бейтула Палабуйков
Бисерка Борисова
Валентин Дочев
Ваня Лазарова
Василка Григорова
Венета Петрова
Веселка Драшкова
Виктория  Донева-Георгиева
Виктория Ябанджиева
Галина Дочева Николова
Галина Иларионова
Галина Мирчева
Галина Шенкова
Галинка Ангелова
Галинка Кирилова
Галя Павлова
Даниел Димитров
Дарина Дончева
Дарина Желева
Десислава Николаева
Десислава Славова
Десислава Стоянова
Дешка Циркова
Димитрина Цанева
Димитринка Недялкова
Драгомир Драганов
Драгомир Стефанов
Елена Карабакалова
Иван Рачев
Ивелина Лозанова
Ивелина Панчева
Ивелина Петрова
Иво Данев
Илияна Илиева
Илияна Николова
Йоана Стоянова
Йордан Казаков
Йорданка Бригова
Йорданка Иванова
Йорданка Савчева
Корнелия Йорданова
Кристиян Илиев
Кръстинка Попова
Магдалена Фъшкова
Мариана Драшкова
Милена Пенчева
Милчо Христакиев
Мирена Трофилова
Невелина Петрова
Николина Бодурова
Радка Александрова
Ралица Николова
Ренгинар Раимова
Себиле Фейзова
Станислав Пенев
Стефан Тодоров
Стефка Борисова
Стефчо  Вълчев
Стоян Димитров
Таня Иванова
Тодорка Митева
Христинка Кожухарова