Проекторешения ОС

21.01.2021

- 39

- 40

20.01.2021

- 36

19.01.2021

- 35

14.01.2021

- 22

- 23

- 25

- 26

- 27

- 28

13.01.2021

- 20

- 21

11.01.2021

- 16

- 17

07.01.2021

- 11

- 12

- 13

- 14

06.01.2021

- 9

17.12.2020

- 626

- 627

16.12.2020

- 620

- 621

- 622

- 623

- 624

- 625

15.12.2020

- 619

14.12.2020

- 615

11.12.2020

- 610

- 611

10.12.2020

- 606

26.11.2020

- 589

19.11.2020

- 581

- 583

18.11.2020

- 577

- 578

- 579

13.11.2020

- 575

12.11.2020

- 569

- 570

- 571

- 572

10.11.2020

- 568

04.11.2020

- 564

30.10.2020

- 561

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Иваново мандат  2019 – 2023 година.

22.10.2020

- 549

- 553

12.10.2020

- 541

09.10.2020

- 538

- 539

08.10.2020

- 537

07.10.2020

- 536

06.10.2020

- 532 

- 533

- 534

05.10.2020

- 531

29.09.2020 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Иваново мандат  2019 – 2023 година.

24.09.2020

- 511

- 512

- 513

- Протокол от публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2019 г.

23.09.2020

- 508

- 509

- 510

17.09.2020

- 499

- 502

16.09.2020

- 496

15.09.2020

- 493

- 494

11.09.2020

- 490

10.09.2020

- 485

- 486

- 487

- 488

04.09.2020

- 478

- 479

- 480

13.08.2020

- 423 

- 424

- 425

- 428

07.08.2020

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

- 415

- 416

- 417

- 419

06.08.2020

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

- 409

- 410

- 411

- 412

- 413

- 414

03.08.2020

- 402

- 403

23.07.2020 

- 387

- 388

16.07.2020

- 378

- 380

15.07.2020

- 374

- 375

14.07.2020

- 355

- 356

10.07.2020 

- 353

- 352

- 351

09.07.2020 

- 350

- 349

08.07.2020 

- 348

07.07.2020 

- 346

25.06.2020

- 327

23.06.2020

- 321

- 322

18.06.2020

- 311

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проект на Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В

- 310

- 309

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

11.06.2020

- 297 

- 298

- 299 

- 300

- 301

- 302

- 303

- 304

09.06.2020

- 292

08.06.2020 

- 287 

21.05.2020

- 271

- 272

- 276

15.05.2020

Проект на Наредба № 25 за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Иваново и издаване на сертификати клас В

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

14.05.2020

- 255

- 256

- 260

13.05.2020

- 250

- 251

12.05.2020

- 246

- 247

- 248

11.05.2020

- 245

08.05.2020

- 242

30.04.2020

- 233

21.04.2020

- 216

- 215

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

16.04.2020

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

15.04.2020

- 207

- 208

14.04.2020

- 206

07.04.2020

- 192

02.04.2020

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

26.03.2020

- 178

- 179

23.03.2020

- 172

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе

20.03.2020

- 169

17.03.2020

- 164

- 165

13.03.2020

- 153

- 154

12.03.2020
- 147 
- 148 
- 149 
- 150

11.03.2020
- 136 
- 137 
- 138 
- 139 
- 140 
- 141 
- 142 
- 143

10.03.2020
- 134 
- 135  

06.03.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно – транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, Област Русе

02.03.2020
-112

25.02.2020
- 108

20.02.2020
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за отмяна на Наредба № 6 за пожарната безопасност на територията на Община Иваново
- 93

19.02.20202
- 91 

18.02.2020
- 87 
- 88 
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

13.02.2020
Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново
- 77
- 78

07.02.2020
- 68 
- 69  
- 70  

05.02.2020
Проект на Наредба за отмяна на Наредба № 6 за пожарната безопасност на територията на Община Иваново
- 66  

03.02.2020
- 59

30.01.2020
- 58

29.01.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

23.01.2020
- 43

20.01.2020
- 31

17.01.2020
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост

16.01.2020
- 29
- 30

13.01.2020
- Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
- 22   
- 24  

10.01.2020
- 20

09.01.2020
- 14
- 15 
- 16   
- 17
- 18
- 19

08.01.2020
- 11
- 12

06.01.2010
- 3

03.01.2020
- 1


30.12.2019
- 542 
- 543

19.12.2019
- 531

18.12.2019
- 528
- 530
- Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново


17.12.2019
- 527
- Справка чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат  2019 – 2023 година

13.12.2019
- 525

11.12.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

10,12.2019
- 510

05.12.2019
- 500 
- 501 
- 502 
- 503 
- 504 
- 505

04.12.2019
- 497

03.12.2019
- 492
- 493

28.11.2019
- 479 
- 480  
- 481 

27.11.2019
- 476

26.11.2019
- 471 

25.11.2019
- 470

21.11.2019
- 468 
- 469  

20.11.2019
- 462   
- 463  
- 464  
- 465  

15.11.2019
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Иваново

15.11.2019
- 459

14.11.2019
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Иваново мандат  2019 – 2023 година.
- 457

13.11.2019
- 446
- 447
- 448
- 449
- 451

12.11.2019
- 443  
- 444

15.10.2019
- 425

07.10.2019
- 421  

04.10.2019
- 420

03.10.2019
- 413 
- 414 
- 415 
- 417

02.10.2019
- 411
- 412 

20.09.2019
- 396 
- 397 

19.09.2019
- 392

18.09.2019
1. Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за базисните (начални) цени на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост
2. Проект на Наредба № 24 за спортните обекти - общинска собственост и за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Иваново

11.09.2019
- 384

04.09.2019
- 377 

29.08,2019
- 367  
- 368

19.08.2019
- 359 

16.08.2019
- 357
- 358 

15.08.2019
- 351 
- 352 
- 353 
- 354 
- 355 
- 356  

18.07.2019
- 315 

17.07.2019
- 312
- 313

12.07.2019
- 305 
- 306 
- 307

10.07.2019
- 289  
План за защита при бедствия на Oбщина Иваново и като неразделна част от него:
- План за действие при обилни снеговалежи, снегонавявания и обледявания на Община Иваново;
- План за действие при наводнение на Община Иваново;
- План за действие при земетресение на  Община Иваново;
- План за действие при ядрена и радиационни аварии в АЕЦ“Козлодуй“ и трансграничен пренос на радиоактивни продукти на Община Иваново.

05.07.2019

- 286

04.07.2019
- 284

01.07.2019
- 279

26.06.2019
- 271

20.06.2019
- 264

18.06.2019
- 260

14.06.2019
- 254

11.06.2019
- 251 

07.06.2019
- 249

06.06.2019
- 247
- 248

31.05.2019
- 242 

22.05.2019
- 227 

16.05.2019
- 219
- 220

10.05.2019
- 211 
- 212 
- 213

07.05.2019
- 204
ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за определяне на реда за управление на горските територии – общинска собственост

25.04.2019
-195 

22.04.2019
-191 

18.04.2019

- 185 
- 186
- 188 

17.04.2019
- 183

16.04.2019
- 178
- 179

15.04.2019
- 175

12.04.2019
- 172
- 173

11.04.2019
- 166
- 168
- 169
- 171

10.04.2019
- 162
- 163 

29.03.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

21.03.2019
- 132
- 134

14.03.2019
- 115

12.03.2019
- 110

08.03.2019
- 98 
- 99 
- 100
- 101 
- 102 
- 103 
- 104

06.03.2019
- 93 

05.03.2019
- 91  

27.02.2019
- 83

19.02.2019
- 72

13.02.2019
- 69 
- 68 

12.02.2019
- 66 

11.02.2019
- 62 
- 64
- 65 

08.02.2019
- 58

07.02.2019
- 57

06.02.2019
- 48 
- 49 
- 50 
- 51 
- 52 
- 53  
- 54 
- 55 
- 56

28.01.2019
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост

18.01.2019
- 24 

17.01.2019
- 22

16.01.2019
- 19
- 20  
- 21    

14.01.2019
- 13
- 14 
- 15 
- 16 

10.01.2019
- 6
- 7     
- 8 
- 9 
- 10  

08.01.2019
- 5 


07.01.2019
- 3
- 4  
 

***


28.12.2018
- 512

21.12.2018
- 504  
- 505

20.12.2018
- 502 


12.12.2018
- 495 
- 496 
   - Приложение

07.12.2018
- 493
- 494

06.12.2018
- 490

05.12.2018
- 488

03.12.2018
- 486 
- 487  

22.11.2018
ПРОЕКТ на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА)
- 476

21.11.2018
- 473 

20.11.2018
- 470 

15.11.2018
- 468

14.11.2018
- 465

13.11.2018
- 464

09.11.2018
- 453
- 454
  - 454-1
- 455 
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460

07.11.2018
- 452

18.10.2018
- 410  

17.10.2018
- 404  

16.10.2018

- 401
- 402  

11.10.2018
- 396 
- 397
- 398 

09.10.2018
- 395

20.09.2018
- 380 
- 381  
- 382  

14.09.2018

- 376   

13.09.2018
- 371  
- 372  
- 375 

07.09.2018
- 353 
- 354 
- 355  
    - Приложение  
- 356 
    - Приложение 
- 357 
- 358 
- 359 

21.08.2018
- 341  

17.08.2018
- 340   

16.08.2018
- 335 
   - Приложения 
- 336 
- 337 
- 338 
- 339 

13..08.2018
- 329
- 330

09.08.2018
- 324
- 325 

06.08.2018
Справка за постъпили предложения по Проекта за Наредба № 17

02.08.2018
- 317 

25.07.2018
- 306 
- 307

23.07.2018
- 305 

18.07.2018
- 300  

13.07.2018

- 289 
- 290  
- 291 
- 292  
- 293


12.07.2018
- 286
- 287 

11.07.2018
- 283
- 284 
- 285  

05.07.2018
- 279
- 280

02.-7.2018
ПРОЕКТ за Наредба № 17 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Иваново

20.06.2018
- 264 

19.06.2018
- 263 

13.06.2018
- 262  

12.06.2018
- 258 
- 259  

07.06.2018
- 253 
- 254

06.06.2018
- 252

05.06.2018
- 250

30.05.2018
- 246
- 247
- 247-2

23.05.2018
- 238 
- 239  

22.05.2018
- 236  

17.05.2018
- 233

16.05.2018
- 227
- 228 


08.05.2018
- Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА)
- 214

25.04.2018
- 186
- 187 

19.04.2018
- 178  
- 179 
- 180  

17.04.2018
- 177 
- Доклад Божичен
- Доклад Иваново
       - финансов отчет  
- Доклад Кошов
- Доклад Красен
- Доклад Мечка
- Доклад Нисово
- Доклад Пиргово
        - финансов отчет
 - Доклад Сваленик
- Доклад Табачка
- Доклад Тръстеник
         - финансов отчет  
 - Доклад Церовец
         - финансов отчет
 - Доклад Червен
- Доклад Щръклево

16.04.2018
- 172 
- 173 
- 174 
- 176  

13.04.2018

- 168 
- 169
- 170

12.04.2018
- 160
- 161 
- 163 
- 164 
- 165 

10.04.2018
- 157

29.03.2018
- 145  

21.03.2018
- 130  

15.03.2018
- 118

14.03.2018
- 116

13.03.2018
- 115

08.03.2018
- 105
- 107 
- 108 
- 109 
- 110  
- 111  

06.03.2018
- 101

02.03.2018
- 93
- 94  
   - Приложение към 94
   - Приложения 2 към 94

22.02.2018
- 68
- 70   

21.02.2018
ПРОЕКТ на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА)

16.02.2018
- 59

15.02.2018
- 54

12.02.2018
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на община Иваново, област Русе

08.02.2018
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

07.02.2018
- 39 
- 40
- 41

25.01.2018
- 28

24.01.2018
- 25
- Справка за постъпили предложения към Наредба № 10
- Предложения към Докладна № 538
- Справка за постъпили предложения към Наредба № 3
- Предложение към докладна № 5


18.01.2018
- Предложение 21
- Предложение 22


17.01.2018
- 18

15.01.2018
- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите,  собственост на Община Иваново за 2018
     - Приложения към Годишната програма
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
     - Годишен отчет - Приложение към Докладна записка № 15
- 16
     - Отчет за изпълнението на Програма за младежки дейности - Приложение към Докладна записка № 16
-  17 

11.01.2018
- 8 
- 9 
- 10 

08.01.2018
- 5 


***

29.12.2017

- 538 >>
- Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

21.12.2017
- 527 >>  
- 528 >>  

19.12.2017
ПРОЕКТ за Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново

14.12.2017
- 519-1 >>  
- 519-2 >>  
- 519-3 >>
- 520 >>  
- 521 >>  
- 521-2 >>   
- 522 >>

12.12.2017
- 515-1 >>
- 515-2 >>
- 515-3 >>

11-12-2017
- 512 >>
- 513 >> 
- 514 >>

30.11.2017
- 498 >>
- 499 >> 
- 500 >>

16.11.2017
- 483 >>

15.11.2017
- 480 >>

13.11.2017
- 478 >>

10.11.2017
- 476 >>
- 477 >>

08.11.2017
- 473 >>

07.11.2017
- 472 >>

31.10.2017
- 466 >>
- 468 >>

24.10.2017
ПРОЕКТ за НАРЕДБА № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
- 455 >>  

12.10.2017
- 444 >>
- 445 >>
- 446 >>

10.10.2017
- 438 >>

06.10.2017
- 435 >> 

05.10.2017
- 432 >>
- 434 >>

25.09.2017
Проект за изменение на Наредба №5 за определяне размера на местните данъци на територията на община Иваново

21.09.2017
- 416 >>

14.09.2017
- 410 >>
- 412 >>

11.09.2017
- 403 >>
- 404 >>

08.09.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за определяне на размера на местните данъци на територията на община Иваново

07.09.2017
- 402 >>  

24.08.2017

Предложение към докладна № 360
Справка за постъпили предложения по проект на НИ на Наредба № 3

21.08.2017
- 366 >>
- 367 >>

11.08.2017
- 358 >>
- 359 >>
- 360 >>

10.08.2017
- 357 >>

09.08.2017
- 354 >>
- 355 >>
- 356 >>
- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново

03.08.2017
- 347 >>  

20.07.2017

- 305 >> 
- 306 >>  

17.07.2017
- 300 >>  

14.07.2017

-298 >>

13.07.2017
- 295 >>   

06.07.2017
- 287 >>

05.07.2017
- 282 >>
- 284 >>
- 285 >>

04.07.2017
- 276 >>
- 277 >>
- 278 >>

22.06.2017
Писмо към докладна записка №239    
- 262 >>   
- Справка за предложения по проекта на НИД на Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на Община Иваново >>      
- Предложение към докладна № 240 >>     

21.06.2017
- 260 >>   

20.06.2017
- 258 >>  
- 259 >>

19.06.2017
- 257 >>  

09.06.2017
- 245 >>  

08.06.2017

- 243 >>   
- 244 >> 

07.06.2017
- 238 >> 
- 239 >>
- 240 >>

07.06.2017
- Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за управление на общинските пътища на територията на община Иваново
- ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Иваново

25.05.2017 г.
Писмо към докладна записка № 198

23.05.2017
- 220 >>   

18.05.2017
- 216 >>  

17.05.2017
- 213 >>  

16.05.2017

- 211 >>

15.05.2017
- 206 >>

12.05.2017
- 198 >>
- 200 >>
- 201 >>
- 202 >>
- 203 >>

20.04.2017
- 179 >>  
- 181 >> 

20.04.2017
Предложение към докладна № 151

20.04.2017
Справка за постъпили предложения по проекта на наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Иваново   


13.04.2017
- 170 >>   
- 173 >>  

12.04.2017

- Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Иваново   

11.04.2017

- 164 >>
- 165 >>  

07.04.2017
- 152 >> 
- 153 >> 
- 154 >>  
- 155 >>  
- 156 >> 
- 157 >> 
- 158 >>  

06.04.2017
- 149 >>  
- 150 >>   
- 151 >>

05.04.2017
- 147 >>  
- 148 >>  

03.04.2017

- 143 >> 

24.03.2017

- 124 >>  
- Писмо към докладна записка № 98 >>  

21.03.2017
- 119 >> 

20.03.2017
Проект на наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Иваново

16.03.2017
- 113 >>

15.03.2017
- 108 >> 

14.03.2017
- 105 >>  

13.03.2017
- 102 >>

09.03.2017
- 92 >>
- 97 >> 
- 98 >>   
- 99 >>  
- 100 >>   
- 101 >> 

09.03.2017
ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба № 2 за базисните (начални) цени на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост.

23.02.2017
- 80 >>

21.02.2017
Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Иваново >>

20.02.2017
- 76 >>
- 78 >>

17.02.2017
- 75 >>

16.02.2017
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 >>
- 71 >>

14.02.2017
- 67 >>

13.02.2017
- 65 >>

09.02.2017
- 52 >>  
- 53 >>    
- 54 >> 
- 55 >> 
- 56 >>
- 57 >> 
- 58 >>  
- 59 >>  
- 61 >> 
- 62 >> 

30.01.2017
- 42 >>

27.01.2017
- 38 >>   
- 39 >>

12.01.2017
- 19 >>
- 20 >>
- 21 >>
- 23 >>   
- 24 >>   
- 25 >>

10.01.2017
- 14 >>
- 16 >>
- 17 >>

09.01.2017
- 11 >>
- 12 >>
- 13 >>
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Иваново

04.01.2017
- 1 >>
- 2 >>

16.12.2016
- 544 >>

15.12.2016
- 543 >> 

14.12.2016
- 540 >>

12.12.2016
- 535 >>

09.12.2016
- 533 >> 
- 534 >>

08.12.2016
- 529 >>  
- 530 >>   

07.12.2016
- 528 >>

05.12.2016
- 525 >>

22.11.2016
- 510 >>

18.11.2016
- 507 >>

17.11.2016
- 506 >> 

16.11.2016
- 499 >>
- 500 >>

- Проект на Наредба за Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново
- Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново

11.11.2016
- 493 >>
- 494 >>
- 495 >> 

10.11.2016
- 487 >>
- 488 >> 
- 489 >> 
- 490 >> 
- 491 >>  
- 492 >> 

04.11.2016
- 481 >>   

17.10.2016
- 470 >>

13.10.2016
- 468 >>

12.10.2016
- 465 >> 

10.10.2016

- 459 >>
- 460 >> 
- 461 >>

06.10.2016
- 456 >>
- 457 >>

30.09.2016
- 452 >>

14.09.2016
- 432 >>
- 433 >>

10.09.2016
- 430 >> 

07.09.2016
- 425 >>
- 428 >>

02.09.2016
- ПРОЕКТ за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост

02.09.2016
- 420 >>  

24.08.2016
- 378 >>
- 379 >> 

19.08.2016
- 369 >>

11.08.2016
- 355 >>  
- 356 >>   
- 357 >>
- 358 >> 

10.08.2016
- 351 >>
- 352 >>
- 353 >>

09.08.2016
- 349 >>
- 350 >>

04.08.2016
- 341 >>
- 342 >>
- 344 >>

03.08.2016
- 340 >>  

21.07.2016

- 311 >>

19.07.2016
- 309 >>

08.07.2016
- 289 >>

07.07.2016
- 284 >>  
- 285 >> 
- 286 >>  
- 287 >> 
- 288 >>

06.07.2016
- 283 >>      
- 282 >>

01.07.2016
- 277 >>

28.06.2016
- 270 >>

16.06.2016
- 251 >>
- 253 >>
- 254 >>  

09.06.2016
- 245 >>  
- 246 >> 
- 247 >>   
- 249 >>  

06.06.2016

- 242 >>
- 243 >>   
- 244 >>    

20.05.2016

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>

19.05.2015
- 224 >>   
- 225 >>   

14.05.2016
- 218 >> 

12.05.2016

- 211 >> 

10.05.2016
- 209 >>  

09.05.2015

- 206 >>

05.05.2016
- 197 >>
- 198 >>  
- 199 >>
- 200 >>
- 202 >>
- 203 >>
- 205 >>

04.05.2016
- ПРОЕКТ на Наредба № 11 за управление, ползване и разпореждане със земи от Общински поземлен фонд >>

27.04.2016
- 185 >>  

26.04.2016
- 180 >> 
- 184 >> 

25.04.2016
- 179 >>

20.04.2016
- 173 >>  
- 174 >>  
- 175 >>   

15.04.2016
- 171 >>    

13.04.2016

- 166 >>

07.04.2016
- 154 >>  
- 155 >> 
- 156 >>  
- 157 >> 
- 158 >>  
- 159 >>  
- 160 >>  
- 161 >>  
- 163 >>  
- 164 >>  

06.04.2016
- 153 >>   
- ПРОЕКТ за НАРЕДБА № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги >>

04.04.2016
- 149 >>          
-  ПРОЕКТ на Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. >>    
- 150 >>  
- Читалище Христо Ботев- 1925- с. Тръстеник >>   
- Читалище Кирил и Методий 1922- с. Пиргово >> 
- Народно читалище Светлина- 1929- с. Сваленик >> 
- Народно читалище Христо Ботев- 1925- с. Иваново >>
- Народно читалище Петко Рачев Славейков 1927- с. Божичен >>
- Читалище Отец Паисий 1927- с. Мечка >>
- Народно читалище Георги Бенковски- 2005- с. Церовец >> 
- Народно читалище Просвета- 1928- с. Червен >> 
- Народно читалище Просвета- 1919- с. Красен >> 
- Читалище Гео Милев- 1915- с. Нисово >>
- Читалище  Просвета 1927- с. Табачка >>
- Народно читалище Просвета- 1928- с. Кошов >>

23.03.2016
- 124 >>  
- Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на Община Иваново за периода 2014 - 2020 г. >>      

21.03.2016
- 119 >>             

16.03.2016

- 112 >>    

14.03.2016
- 106 >>

11.03.2016
- 102 >>  

10.03.2016
- 99 >>   
- 100 >>   
- 101 >>

09.03.2016
- 93 >>
- 95 >>
- 96 >>

25.02.2016
- 82 >>  

24.02.2016
- 78 >>
- 79 >> 

18.02.2016
- 71 >>  
- 72 >> 
- 73 >>  

15.02.2016
- 62 >>  
- 63 >>  
- 64 >>   
- 65 >>   
- 66 >>     

09.02.2016
- 56 >>
- 57 >>
- Проект на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Иваново 2016-2020 г.

08.02.2016
- 55 >>

05.02.2016

- 53 >>

28.01.2016
- 44 >>
- 45 >> 

21.01.2016
- 34 >>

20.01.2016
- 33 >>  

14.01.2016
- 23 >>
- 26 >>

13.01.2016
- 22 >>

12.01.2016
- 18-1 >>

12.01.2016
- 18 >>
- 19 >>
- Проект на Програма за младежки дейности в Община Иваново 2016-2018 >>  

11.01.2016
- 17 >>

08.01.2016
- 12 >>
- 13 >>
- 14 >>
- 15 >>

07.01.2016
- 5 >>
- 6 >>
- 7 >>
- 8 >>   
- 9 >>  
- 10 >>
- 11 >>
- Проект на ПРОГРАМА за работа на Общински съвет- Иваново през 2016 година >>
- Проект на Програма за управление на кмета на община Иваново за мандат 2015-2019 година
- Проект на Наредба за изменение на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе  
- Проект  на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.
- Проект  на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2015- 2019 г.

06.01.2016
- 3 >>

04.01.2016

- 2 >>

28.12.2015
- 600 >> 

23.12.2015
- 595 >>

21.12.2015
- 591 >>    
- 592 >>  

18.12.2015

- 590 >>

17.12.2015
- 589 >>

11.12.2015
- 583 >>  

10.12.2015
-580 >>

08.12.2015
- 577 >>

25.11.2015
- 561 >>

23.11.2015
- 559 >>

20.11.2015
- 552 >>
- 553 >>
- 554 >>
- 555 >>
- 556 >>
- 557 >>

19.11.2015
- 546 >>

18.11.2015
- Правилник за организацията на възнаграждението на общинските съветници /МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА/ >>
- 535 >>
- 542 >>
- 543 >> 
- 544 >> 
- 545 >>  

17.11.2015
- 533 >>
- 534 >>

16.11.2015
- 513 >>    

13.11.2015
Проект на П Р А В И Л Н И К за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА/ >>   

12.11.2015
- 500 >>
- 501 >>
- 502 >>

15.10.2015
- 470 >>       

09.10.2015
- 458 >>
- 460 >>

08.10-2015
- 456 >>  

06.10.2015

- 453 >>

25.09.2015
- 437 >>  

24.09.2015

- 435 >>

18.09.2015
- 427 >>  
- 428 >>  
- 429 >>   

17.09.2015

- 425 >> 
- 426 >> 

17.09.2015
- 423 >>

16.09.2015
- 422 >> 

14.09.2015
- 419 >>   

11.09.2015

- 415 >> 
- 416 >>  
- 417 >>  
- 418 >>  

10.09.2015

- 413 >>
- 414 >>  

08.09.2015

- 412 >>

07.09.2015
- 411 >>

03.09.2015
- 376 >> 

21.08.2015

- 361 >>

14.08.2015
- 352 >>
- 353 >>  
- 354 >>   

07.08.2015

- 341 >>
- 342 >>        
- 343 >>
- 344 >>
- 345 >>

06.08.2015
- 339 >>

30.07.2015
- 326 >>
- 327 >>

23.07.2015
- 294 >>  

17.07.2015
- 285 >>  
- 286 >>

15.07.2015
- 275 >> 
- 280 >>
- 282 >> 

14.07.2015 
- 266 >> 
- 267 >> 
- 268 >>
- 269 >> 
- 270 >> 
- 271 >>  
- 272 >> 
- 273 >> 
- 274 >>  

09.07.2015
Проект на Н А Р Е Д Б А № 21 за овладяване популацията на безстопанствените животни на територията на община Иваново >>  

26.06.2015
- 243 >>

25.06.2015
-242 >>

24.06.2015
- 241 >>  

22.06.2015
- 240 >>

19.06.2015
- 234 >> 
- 235 >>  
- 236 >> 

11.06.2015
- 228 >>
- 229 >>
- 230 >>

09.06.2015
- 226 >>

05.06.2015
- 225 >>

13.05.2015
- 203 >> 

11.05.2015
- 199 >>   
- 200 >>   
- 201 >>   

07.05.2015
- 194 >>   
- 197 >>   

30.04.2015
- 189 >>  

24.04.2015
- 177 >> 
- 178 >> 

17.04.2015
- 167 >>  
- 168 >> 
- 169 >>  
- 171 >>  

14.04.2015
- 163 >>       

09.04.2015
- 160 >>   
- 161 >>   
- 162 >>   

07.04.2015
- 156 >>     

03.04.2015
- 153 >>  
- 154 >> 
- 155 >>  

31.03.2015
- 149 >>

31.03.2015

19.03.2015
- 120 >>
- 121 >>

18.03.2015
- 117 >>    

17.03.2015
- 116 >>

16.03.2015
- 113 >>

13.03.2015
- 107 >> 
- 108 >>  
- 109 >>  

12.03.2015
- 106 >>   

11.03.2015
- 104 >>  
- 105 >>  

09.03.2015
- 96 >>
- 98 >>   
- 100 >>  

06.03.2015
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 >>

06.03.2015
- 92 >>  
- 93 >>  
- 94 >>

27.02.2015
- 75 >>
- 78 >>

13.02.2015
- 67 >>

04.01.2015
- 53 >>   
- 54 >>   

03.02.2015
- 52 >>  

02.02.2015
- 44-2 >>

29.01.2015
-44 >>

20.01.2015
- 30 >>

16.12.2015
- 26 >>  

14.01.2015
- 18 >>
- 19 >>  
         - Приложение >>  

12.01.2015
- 5 >>
- 6 >>
- 7 >>
- 8 >>
- 10 >>
- 11 >>
         - Приложение >>
- 12 >>
- 13 >>
- 14 >>
- 15 >>
- 16 >>
- 17 >>

08.01.2015
- 2 >>

17.12.2014
- 539 >>  
- 540 >>   

10.12.2014
- 529 >>
- 530 >>

08.12.2014
- 527 >>

20.11.2014
- 499 >>  
- 507 >>    
- 508 >>  
- 509 >> 

17.11.2014
- 501 >> 

14.11.2014
- 500 >>

10.11.2014
- 495 >>    

07.11.2014
- 493 >>   
- 494 >>   

04.11.2014
- 485 >>    
- 486 >>    
- 487 >>  

31.10.2014
- 477 >>  

30.10.2014
- 476 >> 

28.10.2014
- 457 >>   
- 471 >>

03.10.2014 
- 442 >>  
- 443 >>   
- 444 >>  

01.10.2014
- 434 >>  
- 435 >>  
- 435-2 >>    
- 436 >>   

30.09.2014
- 431 >>   

29.09.2014
- 429 >>      
- 430 >>      

03.09.2014
- 408 >>   

30.08.2014
- 399 >>  
- 400 >>  

29.08.2014
- 397 >>

27.08.2014
- 391 >>
- 392 >>
- 393 >>
- 394 >>
- 395 >>

25.08.2014
- 389 >>   
- 390 >>    

21.08.2014
- 386 >>  
- 387 >>  

12.08.2014
- 379 >> 

22.07.2014

- 333 >>   

18.07.2014
- 324 >>  
- 324-2 >>   
- 325 >>
- 325-2 >> 
- 326 >>   
- 326-2 >>     
- 328 >> 
- 329 >>  

16.07.2014
- 317 >>   

14.07.2014
- 315 >> 

11.07.2014
- 310 >> 
- 311 >> 
- 312 >>  
- 313 >>  

08.07.2014
- 304 >>   
- 305 >>   

04.07.2014
- 303 >> 

23.06.2014
- 273 >>  

11.06.2014
- 260 >>

09.06.2014
- 256 >> 
- 257 >>
- 258 >>

05.06.2014
Наредба № 20 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горски фонд на територията на община Иваново   

05.06.2014
- 249 >>   
- 250 >>    
- 251 >>   
- 252 >>

04.06.2014
Проект на Наредба за изменение на Наредба №11 за управление, ползване и разпореждане със земи от Общински поземлен фонд >>   

22.05.2014
- 235 >>

19.05.2014
- 232 >>

15.06.2014
- 225 >>
- 226 >>   

10.05.2014
- 224 >>

24.04.2014
- 200 >>   
- 201 >>   
- 202 >>    
- 203 >>   
- 204 >> 

16.04.2014
- 197 >> 

15.04.2014
- 195 >>   

14.04.2014
• НЧ „Петко Рачев Славейков 1927 г.” с. Божичен  
• НЧ „Възраждане -1906 г.” с. Щръклево  
• НЧ „Просвета -1928 г.” с. Кошов  
• НЧ „Христо Ботев -1925 г.” с. Тръстеник  
• НЧ „Кирил и Методий -1922 г.” с. Пиргово  
• НЧ „Просвета – Червен 1928 г.” с. Червен  
• НЧ „Светлина -1929 г.” с. Сваленик  
• НЧ „Христо Ботев -1925 г.” с. Иваново  
• НЧ „Отец Паисий -1927 г.” с. Мечка  
• НЧ „Гео Милев -1915 г. с. Нисово  
• НЧ „Георги Бенковски – 2005 г.” с. Церовец  
• НЧ „Просвета -1919 г.” с. Красен  
• НЧ „Просвета -1927 г.” с. Табачка  

14.04.2014
- 187 >>     
- 189 >> 
- 190 >>  
- 192 >>  
- 193 >>  
- 194 >>  

10.04.2014
Проект на Наредба № 19 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Иваново >>

10.04.2014
- 184 >>
- 185 >> 

02.04.2014
- 172 >>  

20.04.2014
- 150 >>   

19.03.2014
- 146-1 >>   
- 146-2 >>  
- 147 >> 

18.03.2014
- 144 >> 

14.03.2014
- 136 >>  
- 137 >>  

12.03.2014
- 133 >> 
- 134 >>          

11.02.2014
- 126 >>  
- 127 >>

26.02.2014
- 103 >>    

25.02.2014
- 100 >>   

21.02.2014
- 97 >>  

20.02.2014
- 94 >>  
- 95 >>  

06.02.1024
- 50 2 >>
- 50 3 >>

05.02.2014
- 72 >>
- 79 >> 

04.02.2014
 - 66 >>  

30.01.2014
- 59 >>  

23.01.2014
- 49 >>  
- 49.1 >>  
- 49.2 >> 
- 50 >>
- 50-1 >>

20.01.2014
- 38 >>
- 39 >>      

17.01.2014
- 32 >>

16.01.2014
- 28 >>

14.01.2014
- 21 >>  

13.01.2014
- 4 >>
- 5 >> 
- 6 >>  
- 7 >> 
- 8 >> 
- 10 >> 
- 11 >> 
- 12 >> 
- 13 >> 
- 14 >> 
- 15 >>
- 22 >> 
- 23 >>   
- 24 >>
- 27 >>  

13.12.2013
- 455 >>        
- 456 >>   

11.12.2013
- 451 >>

10.12.2013
- 452 >>
- 453 >>   

09.12.2013
- 442 >>  
- 445 >>    
- 447 >>
- 448 >>