Проекторешения ОС

20.06.2024 г.

- 256

19.06.2024 г.

- 254

18.06.2024 г.

- 252

13.06.2024 г.

- 242

- 243

- Проект на изменение и допълнение на План-сметката, включваща необходимите разходи по поддържане на чистотата на територията на община Иваново за 2024 г.

05.06.2024 г.

- 238

- 239

- 240

04.06.2024 г.

- 234

30.05.2024 г.

- 230

- 231

27.05.2024 г.

- 224

22.05.2024 г.

- 218

- 219

21.05.2024 г.

- 217

- Справка за постъпили предложения по Проект за изменение и допълнение на План-сметката, включваща необходимите разходи по поддържане на чистотата на територията на община Иваново за 2024 г.

09.05.2024 г.

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

08.05.2024 г.

- 205

07.05.2024 г.

- 203

02.05.2024 г.

- 201

- 202

24.04.2024 г.

- 191

- 192

- 193

- 194

23.04.2024 г.

- 187

- 189

19.04.2024 г.

- Проект на изменение и допълнение на План-сметката, включваща необходимите разходи по поддържане на чистотата на територията на община Иваново за 2024 г.

18.04.2024 г.

- 180

16.04.2024 г.

- 176

11.04.2024 г.

- 171

10.04.2024 г.

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

08.04.2024 г.

- 159

- 161

- 162

04.04.2024 г.

- 157

02.04.2024 г.

- 153

- 154

01.04.2024 г.

- 152

20.03.2024 г.

- 134

19.03.2024 г.

- 131

- 129

Справка относно постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга "Домашен социален патронаж" в община Иваново

- 127

Справка относно постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Иваново

- 125

Справка относно постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе

- 123

Справка относно постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Иваново по чл.56, ал.2 от ЗУТ

- 121

- Справка относно постъпили предложения по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Иваново

13.03.2024 г.

- 114

11.03.2024 г.

- 106

- 107

07.03.2024 г.

- 101

- 102

- 103

- 104

06.03.2024 г.

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

27.02.2024 г.

- 89

- 90

19.02.2024 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно – транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, Област Русе

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на община Иваново

15.02.2024 г.

- 75

Проект на Наредба № 15 за условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Иваново по чл. 56,ал. 2 от ЗУТ

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в община Иваново

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горския фонд на територията на Община Иваново

13.02.2024 г.

- 71

- Справка относно Постъпили предложения по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Иваново (мандат 2023-2027 година)

- 74

12.02.2024 г.

- 68

08.02.2024 г.

- 56

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

07.02.2024 г.

- 53 

- 55

29.01.2024 г.

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Иваново (мандат 2023-2027 година)

- 43

17.01.2024 г.

- 28

- 29

- 30

15.01.2024 г.

- 25

12.01.2024 г.

- 24

11.01.2024 г.

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

10.01.2024 г.

- 15

- 16 

- 17

05.01.2024 г.

- 10

03.01.2024 г.

- 5

29.12.2023 г.

- 513

28.12.2023 г.

- 511

- Справка относно постъпили предложения по проекта на План-сметка за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2024 г.

20.12.2023 г.

- 501

15.12.2023 г.

499

13.12.2023 г.

- 496

- 497

11.12.2023 г.

- 491

07.12.2023 г.

- 485

06.12.2023 г.

- 484

30.11.2023 г.

- 479

- 480

- 481

- 482

29.11.2023 г.

- 476

- 477

- 478

28.11.2023 г.

- 473

24.11.2023 г.

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Иваново (мандат 2023-2027 година)

- Проект на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2024 г. на община Иваново

- 463

- 464

23.11.2023 г.

- 457

- 458

- 459

- 460

- 461

22.11.2023 г.

- 451

- 452

- 453

- 454

21.11.2023 г.

- 441

- 442

- 443

- 444

- 445

17.11.2023 г.

- 437

- 438

01.11.2023 г.

- 422

18.10.2023 г.

- 407

12.10.2023 г.

- 398

- 399

11.10.2023 г.

- 397

05.10.2023 г.

- 392

- 393

- 394

04.10.2023 г.

- 389

28.09.2023 г.

- 382

- 383

21.09.2023 г.

- 376

20.09.2023 г.

- 374

- 375

19.09.2023 г.

- 373

14.09.2023 г.

- 367

- 368

13.09.2023 г.

- 348

- 349

12.09.2023 г.

- 342

- 344

- 345

08.09.2023 г.

- 339

- 340

- 341

30.08.2023 г.

- 334

- 336

28.08.2023 г.

- 330

- 332

24.08.2023 г.

- 329

23.08.2023 г.

- 326

16.08.2023 г.

- 320

- 321

- 322

- Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно постъпили предложения по Проекта на Наредба №14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Иваново

- 324

11.08.2023 г.

- 316

- 317

03.08.2023 г.

- 311

03.08.2023 г.

- 309

24.07.2023 г.

- 301

20.07.2023 г.

- 298

19.07.2023 г.

- 297

- Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно постъпили предложения по Проекта на Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на Община Иваново

13.07.2023 г.

- 278

- 279

- 280

Проект на Наредба №14 за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Иваново

- 293

- 294

12.07.2023 г.

- 275

- 276

- 277

07.07.2023 г.

- 273

06.07.2023 г.

- 270

05.07.2023 г.

- 266

30.06.2023 г.

- 264

19.06.2023 г.

- 252

15.06.2023 г.

- 246

13.06.2023 г.

- 243

- 244

09.06.2023 г.

- 238

- 239

- 240

Проект на Наредба №8 за управление на отпадъците на територията на Община Иваново

08.06.2023 г.

- 233

- 234

31.05.2023 г.

- 226

30.05.2023 г.

- 220

- 221

23.05.2023 г.

- 214

- 215

- 216

18.05.2023 г.

- 209

- 210

16.05.2023 г.

- 206

12.05.2023 г.

- 203

- 204

11.05.2023 г. 

- 195

- 196

- 197

- 198

- 199

- 200

10.05.2023 г.

- 193

09.05.2023 г.

- 191

- 192

05.05.2023 г.

- 189

28.04.2023 г.

Проект на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

13.04.2023 г.

- 174

11.04.2023 г.

- 172

- 173

 

07.04.2023

- 164

- 165

06.04.2023

- 161

- 162

05.04.2023

- 159

04.04.2023 

- 152

- 153

28.03.2023

- 137

22.03.2023

- 131

20.03.2023

- 127

- 130

15.03.2023

- 120

- 121

13.03.2023

- 116

- 117

10.03.2023

- 114

09.03.2023

- 105

- 110

- 111

07.03.2023 

- 99

- 100

06.03.2023

- 97

01.03.2023

- 91

28.02.2023

- 86

27.02.2023

- 84

22.02.2023

- 82

20.02.2023

- 79

15.02.2023

- 70

- 71

- 72

14.02.2023

- 68

10.02.2023

- 64

- 65

09.02.2023

- 61

08.02.2023

- 59

- 60

06.02.2023

- 52

- 53

- 54

02.02.2023

- 48

- 49

- 50

26.01.2023

- 40

25.01.2023

- 38

18.01.2023

- 32

17.01.2023

- 30

- 31

16.01.2023

- 24

- 25

- 28

12.01.2023

- 20

- 21

- 22

- 23

11.01.2023

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

09.01.2023

- 10

06.01.2023

- 8

05.01.2023

- 5

21.12.2022

- 465

- 466

19.12.2022

- 462

15.12.2022

- 458

13.12.2022

- 455

- 456

- 457

12.12.2022

- 454

09.12.2022

- 448

- 449

08.12.2022

- 443

- 444

- 445

- 446

- 447

06.12.2022

- 438

- 439

- 440

- 441

17.11.2022

- 424

- 425

16.11.2022

Проект на План-сметка, включваща необходимите разходи по  поддържането на чистотата на територията на община Иваново за 2023 г.

11.11.2022

- 417

- 418

10.11.2022

- 414

- 415

- 416

09.11.2022

- 413

08.11.2022

- 406

07.11.2022

- 404

04.11.2022

- 402

03.11.2022

- 398

21.10.2022

- Проект за изменение на Наредба №18 за изплащане на еднократна помощ при раждане на дете, еднократна помощ за дете, което постъпва в първи клас и пострадали при пътно-транспортни произшествия, производствени аварии, пожари, природни бедствия и други от бюджета на Община Иваново, област Русе

20.10.2022

- 382

- 383

- 386

19.10.2022

- 381

13.10.2022

- 375

- 376

10.10.2022

- 373

05.10.2022

- 367

- 368

- 369

- 370

- 371

04.10.2022

- 361

29.09.2022 

- 356

- 357

20.09.2022

- 348

14.09.2022

- 345

13.09.2022

- 343

08.09.2022

- 321

- 322

07.09.2022

- 320

02.09.2022

- 318

30.08.2022

- 313

- 314

25.08.2022

- 307

19.08.2022

- 305

18.08.2022

- 301

- 302

17.08.2022

- 299

16.08.2022

- 297

- 298

12.08.2022

- 294

11.08.2022

- 293

10.08.2022

- 289

-290

09.08.2022

- 287

08.08.2022

- 282

- 283

- 284

- 285

03.08.2022

- 281

01.08.2022

- 279

25.07.2022

- 270

14.07.2022

- 249

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове във връзка с постъпили предложения по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново

- 251

- 253

- 254

11.07.2022

- 240

- 241

- 245

- 246

08.07.2022 

- 234

07.07.2022

- 228

- 229

- 230

- 232

- 233

06.07.2022

- 223

- 224

- 225

16.06.2022

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

15.06.2022

- 202

14.06.2022

- 199

- 200

- 201

09.06.2022

- 189

- 190

- 191

- 192

08.06.2022

- 182

- 183

- 184

03.06.2022

- 180

26.05.2022

- 167

- 168

- 169

19.05.2022

- 160

- 161

- 162

17.05.2022

- 156

- 157

- 158

12.05.2022

- 151

11.05.2022 

- 148

- 149

10.05.2022 

- 147

28.04.2022

- 133

- 135

27.04.2022 

- 132

21.04.2022

- 129

- 130

19.04.2022

- 127

14.04.2022

- 125

- 126

13.04.2022

- 123

- 124

08.04.2022

- 119

07.04.2022

- 117

22.03.2022

- 94

- 95

- 97

17.03.2022

- 82

- 83

- 84

- 86

14.03.2022

- 78

- 79

- 80

11.03.2022

- 73

- 74

- 76

10.03.2022 

- 71

09.03.2022

- 65

- 66

- 67

- 68

08.03.2022

- 62

- 63

- 64

07.03.2022

- 60

21.02.2022

- 50

18.02.2022

- 48

17.02.2022

- 47

09.02.2022

- 41

- 42

08.02.2022

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

03.02.2022

- 32

21.01.2022 

- 23

17.01.2022 

- 19

14.01.2022

- 15

- 16

- 17

- 18

13.01.2022

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

12.01.2022

- 9

07.01.2022

- 4

06.01.2022

- 3

23.12.2021

- 571

21.12.2021 

- 570

20.12.2021

- 568

- 569

16.12.2021

- 563

- 564

15.12.2021

- 562

13.12.2021

- 558

- 559

09.12.2021

- 548

- 549

- 550

- 551

- 552

- 553

- 554

- 555

- 556

25.11.2021

- 534

- 536

23.11.2021

- Проект на План-сметка, включваща необходимите разходи по  поддържането на чистотата на територията на община Иваново за 2022 г.

22.11.2021 

- 530

- Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове във връзка с постъпили предложения по Проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

- 532

17.11.2021 

- 528

- 529

15.11.2021

- 527

11.11.2021

- Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опредлянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

- 524

- 525

10.11.2021

- 522

09.11.2021

- 521

20.10.2021

- 509

11.10.2021

- 502

- 503

8.10.2021

- 499

7.10.2021

- 498

30.09.2021

- 496

23.09.2021

- 487

17.09.2021

- 486

16.09.2021

- 482

- 483

09.09.2021

- 470

- 471

- 472

- 473

08.09.2021

- 467

- 469

03.09.2021

- 462

26.08.2021

- 454

24.08.2021

- 451

23.08.2021

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазването на общественото и личното имущество, чистотата и архитектурно-художественото оформление на населените места в община Иваново

- 449

20.08.2021

- 448

19.08.2021

- 445

- 446

16.08.2021

- 443

13.08.2021

- 442

12.08.2021 

- 438

- 439

- 440

- 441

10.08.2021 

- 437

06.08.2021

- 412

05.08.2021

- 411

30.07.2021 

- 408

22.07.2021

- 393

- 394

21.07.2021

- 391

- 392

19.07.2021

- 385

- 386

15.07.2021

- 361

- 362

- 363

- 364

- 383

14.07.2021

- 358

- 359

08.07.2021

- 341

- 342

- 343

- 344

- 345

- 346

- 347

17.06.2021

- 225

- 226

- 227

- 228

10.06.2021 

- 219

- 220

- 221

09.06.2021

- 215

- 216

- 217

08.06.2021

- 214

07.06.2021

- 213

25.05.2021

- 206

20.05.2021

- 200

18.05.2021 

- 197

- 198

13.05.2021 

- 191

- 192

10.05.2021

- 184

- 185

07.05.2021

- 180

- 181

05.05.2021

- 179 

29.04.2021

- 177

22.04.2021

- 169

21.04.2021

- 167

- Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново, публикуван на 17.03.2021 г.

19.04.2021

Постъпили предложения по проект на изменение на План-сметката

- 164

Справка по чл. 26,ал. 5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1

15.04.2021

- 161

14.04.2021

- 160

13.04.2021

- 158

09.04.2021

- 153

08.04.2021 

- 149

- 150

- 151

07.04.2021

- 145

- 146

01.04.2021

- 141

25.03.2021 

- 128

18.03.2021 

- 119

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

- 121

- 122

17.03.2021

- 114

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Иваново

15.03.2021

- 111

12.03.2021

- 107 - 1

  107 - 2

11.03.2021 

- 101

- 102

- 103

- 104

- 105

- 106

10.03.2021

- 98

09.03.2021

- 97

08.03.2021

- 92 

- 93

04.03.2021

- 89

01.03.2021

- 79

25.02.2021

- Приложение към докладна записка вх.№72/ 24.02.2021 г.

24.02.2021 

- 71

- 72

22.02.2021

- 70

- Приложение №9 към докладна записка вх.№65/ 15.02.2021 г.

18.02.2021

- 68

15.02.2021 

- 65

10.02.2021

- 63

- 64

04.02.2021

- 58

- 59

29.01.2021

- 50

- 51

26.01.2021 

- 47

21.01.2021

- 39

- 40

20.01.2021

- 36

19.01.2021

- 35

14.01.2021

- 22

- 23

- 25

- 26

- 27

- 28

13.01.2021

- 20

- 21

11.01.2021

- 16

- 17

07.01.2021

- 11

- 12

- 13

- 14

06.01.2021

- 9

17.12.2020

- 626

- 627

16.12.2020

- 620

- 621

- 622

- 623

- 624

- 625

15.12.2020

- 619

14.12.2020

- 615

11.12.2020

- 610

- 611

10.12.2020

- 606

26.11.2020

- 589

19.11.2020

- 581

- 583

18.11.2020

- 577

- 578

- 579

13.11.2020

- 575

12.11.2020

- 569

- 570

- 571

- 572

10.11.2020

- 568

04.11.2020

- 564

30.10.2020

- 561

Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника з